Om JVO

Jordbro Världsorketser är en ny förening som bildades den 30 januari 2011.

Jordbro VärldsOrkester är som namnet låter, i första hand ett musikaliskt projekt.

Idén är att bilda en spännande orkester som inte bara är etniskt mångrepresenterad, men även ålders- överskridande.

Lär mer här…